•  

Presidents, Secretaries & Treasurer : East Zone Academy of Pediatrics

YEAR PRESIDENT SECRETARY TREASURER
1995-96 Dr LSN prasad Dr Dilip Mukherjee Dr Tapan kr Ghosh
1997 Dr A C Barua Dr R K Satapathy Dr A Swain
1998 Dr Dilip Mukherjee Dr Tapan kr Ghosh Dr Ritabrata Kundu
1999 Dr R P Sinha Dr Tapan Kr Ghosh Dr Ritabrata Kundu
2000 Dr S K Behra Dr N P narain Dr Neelam Verma
2001 Dr Bikas Roy Dr N P narain Dr Neelam Verma
2002 Dr Ksh Chourjit Singh Dr Shabina Ahmed Dr Sanjeev Chakraborty
2003 Dr S P Srivastava Dr Shabina Ahmed Dr Sanjeev Chakraborty
2004 Dr Gokul Borah Dr Krishna Kumar Dr O P Mahansaria
2005 Dr Tapan Kr Ghosh Dr Krishna Kumar Dr O P Mahansaria
2006 Dr B R Master Dr Th Nabachandra Dr S K Laishram
2007 Dr Gadadhar Sarangi Dr Th Nabachandra Dr S K Laishram
2008 Dr Keshab Debnath Dr Asutosh Dutta Dr Sanjeeb Debbarma
2009 Dr Th Nabachandra Dr Asutosh Dutta Dr Sanjeeb Debbarma
2010 Dr Arun Shah Dr Jelington Rynding Dr Pankaj Jain
2011 Dr Nigam P Narain Dr Jelington Rynding Dr Pankaj Jain
2012 Dr Rajkumar Kayal Dr Arup Roy Dr Santanu Bhakta
2013 Dr Ritabrata Kundu Dr Arup Roy Dr Santanu Bhakta
2014 Dr Krishna Kumar Dr B P Jaiswal Dr Anil Kumar
2015 Dr Arabinda Mohanty Dr B P Jaiswal Dr Anil Kumar
2016 Dr Debashish Das Dr N L Bhaumik Dr Nihar Ranjan Das
2017 Dr P S Chakraborty Dr N L Bhaumik Dr Nihar Ranjan Das
2018 Dr Shyamkumar Laishram Dr Hunsi Giri Dr Palash Ranjan Gogoi
2019 Dr S A Krishna Dr Hunsi Giri Dr Palash Ranjan Gogoi